Ing. arch. Michal Šmehlík   |   +420 777 204 622   |   michal@ms-architekt.cz   |   Uprkova 5, 796 01 Prostějov, Česká republika